სიახლეები

დასრულებული პროექტე დასრულებული პროექტები

პროექტი – BREN
ვრცლად

სიახლეები ტრენინგები ღონისძიებები

საქმიანი ვიზიტი სომხეთში
ვრცლად

მიმართულებები

01

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება გულისხმობს ისეთი სისტემის შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს არასრულწლოვანთა დანაშაულის თავიდან აცილებას და ხელს უწყობს სისხლის სამართლის კანონთან კონფლიქტში…

ვრცლად
02

ქალთა უფლებები

ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც თავისუფალია გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციისა და ქალთა მიმართ ძალადობისგან და  უზრუნველყოფს ქალებს თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.

ვრცლად
03

ბავშვთა კეთილდღეობა

ბავშვთა კეთილდღეობა არის ინიციტივების და პოლიტიკის ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფას, მათ დაცვას სიღარიბის…

ვრცლად
04

პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმა

პენიტენციური და პრობაციის სისტემა აერთიანებს პენიტენციურ დაწესებულებებს და პრობაციის ბიუროებს და უზრუნველყოფს როგორც საპატიმრო, ისე არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებას.

ვრცლად
05

სამოქალაქო აქტივიზმი

ორგანიზაციის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სტრატეგიის მოქმედების პერიოდში, იქნება სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა, ვინაიდან პოზიტიური ცვლილებების მიღწევის კუთხით მოქალაქეთა ჩართულობისა და მონაწილეობის როლი განუზომლად დიდია. ორგანიზაცია იმუშავებს მოქალაქეებთან, მათ შორის ახლაგაზრდებთან, ქალებთან, უმცირესობების წარმომადგენლებთან, რათა მისცეს მათ ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების…

ვრცლად

ჩვენი მიზანია მოწყვლადი ჯგუფების ადვოკატირება, მათი რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების უფლებების დაცვა, ბავშვთა კეთილდღეობისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა.

პუბლიკაციები

სტატია

Marneuli və Bolnisi bələdiyyələrində ədalətli mühakiməyə çıxışla bağlı problemlər

Marneuli və Bolnisi bələdiyyələrində ədalətli mühakiməyə çıxışla bağlı problemlər

ვრცლად

ჩვენ შესახებ

მოგვწერეთ