კატეგორიის არქივები: ტრენინგები

არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის თანამშრომლების გადამზადება

2022 წლის 4 აპრილს გაეროს ბავშვთა ფონდის და არასამთავრობო ორგანიზაციის, – „პრევენცია პროგრესისთვის“, – ორგანიზებით