სტუდენტური ნაშრომების კონკურსი

სტუდენტური ნაშრომების კონკურსი

სტუდენტური ნაშრომების კონკურსი  თემა – “არასრულწლოვნის პირველი კონტაქტი პოლიციასთან, არსებული გამოწვევები”.

კონკურსი ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაცია “ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის” (RIVG) მიერ, “ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის, („სისხლის სამართლის პროცესში არასრულწლოვან ბრალდებულთა უფლებებთან დაკავშირებული ხარვეზების დაძლევა ადვოკატირების გზით”), ფარგლებში.