ნათია ტაბატაძე

ნათია ტაბატაძე

იურისტი, დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
მუშაობდა შპს „ქართული პროგრამული სისტემები“ საკანონმდებლო ბაზის მენეჯერის
პოზიციაზე. ასევე მუშაობდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს N8
დაწესებულებაში, სოციალური მუშაკის პოზიციაზე. ნ.ტაბატაძე აგრეთვე მუშაობდა
ორგანიზაცია ააიპ „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“ –
სხვადასხვა პროექტების – პროექტის ასისტენტის პოზიციაზე. ამჟამად დასაქმებულია
შპს „ბიბლუსი ჯგუფი“ ტრენინგებისა და განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე.