პრევენციული მექანიზმების გაუმჯობესება, არასრულწლოვნებში ძალადობრივი ქცევის შემცირების მიზნით

პროექტის სახელმწოდება – პრევენციული მექანიზმების გაუმჯობესება, არასრულწლოვნებში ძალადობრივი ქცევის შემცირების მიზნით.

დონორი – ევროკომისია, ღია საზოგადოების ფონდი.

ხანგრძლივობა – 01.05.2024 – 31.12.2024.

ბიუჯეტი – 24 450 USD.

მიზანი – სისხლისსამართლის პასუხიმსგებლობის ასაკს მიუღწეველ (10-14 წლამდე) და მიღწეულ (14-18 წლამდე) ძალადობრივი ქცევის  მქონე მოზარდების (10-18 წლამდე) რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის გაუმჯობესება, არსებული სისტემის სიღრმისეული ანალიზისა და ცვლილებების ადვოკატირების გზით. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.