ნესტან მერმანიშვილი

ნესტან მერმანიშვილი – გამგეობის წევრი