“პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზების დაძლევა ადვოკატირების გზით”

განხორციელების პერიოდი: 2015 – 2016 წლები

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”

ბიუჯეტი: 24 660  USD

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში, კვლევის მიგნებიდან გამომდინარე, განხორციელდა ადვოკატირების აქტივობები, რის შედეგადაც განხორციელდა ცვლილება კანონმდებლობაში.