“პენიტენციური და პრობაციის სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა ადვოკატირების გზით”

განხორციელების პერიოდი: 2014-2015 წლები

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”

ბიუჯეტი: 18 360 USD

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში მომზადდა საკანონდებლო ჩარჩოს ანალიზი.