“დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა დედების როლის კვლევა ონლაინ სწავლების პროცესში და მათი ჩართულობის ზეგავლენის შეფასება ქალების არსებულ სოციალურ როლზე”

 

 

განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი

დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში

ბიუჯეტი: 2 500 USD

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მცირემასშტაბიანი კვლევა დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა დედების როლზე ონლაინ სწავლების პროცესში და შემუშავებული ანგარიშის საფუძველზე გაიზარდა ცნობიერება თუ რა ზეგავლენას ახდენს ონლაინ სწავლება დედების ფიზიკურ და ფსიქიკურ მდგომარეობაზე. პროექტის ფარგლებში მშობლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი სტრესის დაძლევის ტექნიკების შესახებ.