კატეგორიის არქივები: სამოქალაქო აქტივიზმისა და რეგიონული პოლიტიკის განსაზღვრაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა