კატეგორიის არქივები: პროექტები

პროექტი – BREN

პროექტი მიზნად ისახავს PFP-ს ინსტიტუციურ გაძლიერებას, მისი მედეგობისა და სტრატეგიული განვითარების ხელშეწყობას, ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესებას

პროექტი – რეინტეგრაცია ხელოვნების საშუალებით – ალტერნატიული გზა ახალგაზრდებისთვის

პროექტი - რეინტეგრაცია ხელოვნების საშუალებით - ალტერნატიული გზა ახალგაზრდებისთვის

პროექტი – სასამართლოს შესახებ ცნობიერების ამაღლება მარნეულსა და ბოლნისში

დონორი - USAID (აშშ-სს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო) სამართლის უზენაესობის პროგრამა