კატეგორიის არქივები: დასრულებული პროექტები

პროექტი – BREN

პროექტი მიზნად ისახავს PFP-ს ინსტიტუციურ გაძლიერებას, მისი მედეგობისა და სტრატეგიული განვითარების ხელშეწყობას, ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესებას