ჰოლანდიელი ექსპერტი ვიზიტი პენიტენციური და პრობაციის სასწავლო ცენტრში

სასჯელაღრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში 2 დღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა ამსტერდამის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის საგამოცდო საბჭოს თავმჯდომარე
ქალბატონი სიმონა გაარტჰაუსი.

ვიზიტის მიზანი იყო სასწავლო ცენტრის ხარისხის კონტროლის სისტემის გაუმჯობესების საკითხებზე მსჯელობა.
აღნიშნული პროექტის ხორციელდება – ა/ო ” ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის” მიერ ჰოლანდიის სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხადაჭერით.

პროექტი მიზნად ისახავს სასწავლო ცენტრის ინსტიტუციურ გაძლიერებას.
http://pptc.ge/?action=news&lang=geo&npid=305