ჰოლანდია, ვიზიტი დაბალი რისკის პენიტენციურ დაწესენულებაში

Holland, Visit to the law security facility Pl Amerswiel. meeting with director Mr. F.Douw and deputy director Mr. c. Poel.