“ხელისუფლების ვალდებულებების მონიტორინგი და რეფორმების ხელშეწყობა პენიტენციულ და პრობაციის სფეროში, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით”

განხორციელების პერიოდი: 2018 – 2020 წლები

დონორი: ევროკომისია (ციხის საერთაშორისო რეფორმა (PRI)-სამხრეთ კავკასიის ოფისთან თანამშრომლობით)

ბიუჯეტი: 119 820 EUR

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში მომზადდა სხვადასხვა სახის კვლევები, რომელიც შეეხებოდა პენიტენციური და პრობაციის სისტემის სხვადასხვა სფეროებს. გარდა ამისა, განხორციელდა ადვოკატირების აქტივობები.