„ძალადობის მსხვერპლ პატიმარ ქალთა რეაბილიტაცია ხელოვნებით (ხატვა/ძერწვა) თერაპიის გზით“

განხორციელების პერიოდი: 2015 წლები

დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში არტ-თერაპიის პროგრამა განხორციელდა ქალთა დაწესებულებაში, სადაც ჩართული იყვნენ ქალი პატიმრები.