“ძალადობის მსხვერპლ პატიმარ ქალთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ხელოვნებითი ხატვა/ძერწვა თერაპიის გზით”

განხორციელების პერიოდი: 2015 წელი

დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში

ბიუჯეტი: 3000 GBP 

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში არტ თერაპია ჩაუტარდათ პატიმარ ქალებს.