„შიდა ქართლის რეგიონში განრიდებული არასრულწლოვნების უწყვეტი სერვისებით უზრუნველყოფის სისტემის ჩამოყალიბება, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების გზით“

განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

ბიუჯეტი: 5 000 USD 

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში, შიდა ქართლი რეგიონში ჩამოყალიბდა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო მექანიზმი, კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა სერვისების უზრუნველყოფის მიზნით.