შეხვედრა სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში

ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტატო ქელბაქიანმა მონაწილეობა მიიღო სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში არსებული რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის გაერთიანებული ჯგუფის შეხვედრაში. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.