შეხვედრა კოალიციის ფარგლებში

“კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის” ფარგლებში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ჯგუფის წევრმა ორგანიზაციებმა 2017 წლის გეგმებსა და პრიორიტეტებზე იმს ჯელეს.