შეხვედრა ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის კოალიციაში

გაიმართა საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზდების კეთილდღეობისათვის წევრების შეხვედრა (აღნიშნული კოალიციის წევრია – ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის). შეხვედრაზე მოხდა როგორც კოალიციის ადმინისტრაციული, ასევე ბავშვთა და ახალგაზრდების კეთილდღეობის სფეროში, ადვოკატირებასთან დაკავშირებული პრიორიტეტული საკითხების განხილვა.