“შეუნარჩუნე სიცოცხლე”

Save the Life

 

განხორციელების პერიოდი: 2020 – 2021 წლები

დონორი: ევროპის ფონდი

ბიუჯეტი: 92 568 GEL

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში უცხოელი ექსპერტის მიერ შემუშავდა სუიციდის პრევენციის პროგრამა, რომლის მიხედვით გადამზადდა მოხალისეთა 5 ჯგუფი. კომუნიკაბელური და ახალგაზრდებთან ხშირ შეხებაში მყოფი უფროსები (სპორტსმენები, სოციალური მუშაკები, სასულიერო ლიდერები და სხვა). ისინი აღიჭურვნენ პირველადი უსაფრთხო საუბრის წარმართვის ტექნიკებში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ვებ გვერდი savethelife.ge, სადაც სუიციდის რისკის ქვეშ მყოფ მოზარდებსა და მათ ოჯახის წევრებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ სუიციდთან რისკ ფაქტორებს, მანისნებლებსა და სხვა მნისვნელოვან ინფორმაციას, ასევე ოსარგებლონ ფსიქოლოგის ონლაინ კონსულტაციით.