“ღია საზოგადოების ფონდის” მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, ჩვენმა ორგანიზაციამ ტრენინგი ჩაუტარა კერძო სკოლის -“თანამედროვე განათლების აკადემიის” პედაგოგებს.

დღეს “ღია საზოგადოების ფონდის” მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, ჩვენმა ორგანიზაციამ ტრენინგი ჩაუტარა კერძო სკოლის -“თანამედროვე განათლების აკადემიის” პედაგოგებს.

ტრენინგის თემატიკა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: ბავშვთა უფლებები, ბავშვები მართლმსაჯულების სისტემაში, ძალადობა, სასკოლო ბულინგი, მედიაცია, ტოლერანტობა, რეფერირების მექანიზმი.

ანალოგიური ტიპის შეხვედრა 5-6 მარტს ჩატარდება
სსიპ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის #199 საჯარო სკოლის მასწავლებლებთან.