“ფსიქოლოგთა როლის გაძლიერება გამოძიების ეტაპზე დაზარალებული და მოწმე არასრულწლოვნების გამოკითხვისას/დაკითხვისას”

Improving Psychological Service Provision on Child Victims and Witnesses through Capacity building of Psychologists working with them

 

განხორციელების პერიოდი: 2019 – 2020 წლები

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

მიღწევები:

პროექტის ექსპერტების მიერ განხორციელდა კვლევა: – “ფსიქოლოგთა როლი გამოძიების ეტაპზე დაზარალებული და მოწმე ბავშვების გამოკითხვისას/დაკითხვისას”. ადვოკატირების შედეგად, გაიზარდა დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობა ამ პროცესში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით.