“ფსიქოლოგთა როლის გაძლიერება გამოძიების ეტაპზე დაზარალებული და მოწმე არასრულწლოვნების გამოკითხვისას/დაკითხვისას”

განხორციელების პერიოდი: 2019 – 2020 წლები

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

ბიუჯეტი: 33 960 USD

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში მომზადდა კვლევა, სადაც ასახულია დანაშაულის მოწმე და დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისთვის ფსიქოლოგიური სერვისის მიწოდების კუთხით არსებული ადგილობრივი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან მიმართებაში.