ტრენინგი

დღეს ჟურნალისტებისთვის ტრენინგი გაიმართა. შეხვედრაზე საუბრის მთავარი თემები იყო არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების სფეროში არსებული საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა, ასევეშეხვედრის მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების სფეროში, საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული საკანონმდებლო და სხვა სახის რეფორმების თაობაზე.
მედიისა და RIVG-ს წარმომადგენლების შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საკანონმდებლო და პრაქტიკულ დონეზე არსებული ხარვეზები და მათი გადაჭრის გზები. ჟურნალისტთა განცხადებით, მსგავსი შეხვედრები მათ კვალიფიციურ მუშაობას უწყობს ხელს.
აღნიშნული პროექტი ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მხარდაჭერით ხორციელდება