ტრენინგი პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკებისთვის

ტრენინგ კურსის გახსნა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკებითვის – არასრულწლოვნებისთვის ინდივიდუალური (წინასასამართლო) ანგარიშის წარმოებასთან დაკავშირებით.
კონცეფცია, ინტრუმენტები და ტრენინგ მოდული მომზადდა ა/ო “ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის” და “ციხის საერთაშორისო რეფორმის” მიერ “გაეროს ბავშვთა ფონდის” ფინანსური მხარდაჭერით.