სიუჟეტები პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა

სიუჟეტები პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა https://www.youtube.com/watch?v=iZmKvKo7Ihg&list=PLlQH4E0x0x4y0xgZn4Lg1_VMFXDeak90J