„სისხლის სამართლის პროცესში არასრულწლოვან ბრალდებულთა უფლებებთან დაკავშირებული ხარვეზების დაძლევა ადვოკატრების გზით“

განხორციელების პერიოდი: 2017 – 2018 წლები

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”

ბიუჯეტი: 23390 USD

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში, კვლევის მიგენებიდან გამომდინარე, განხორციელდა ადვოკატირების აქტივობები, რის შედეგადაც განხორციელდა ცვლილება კანონმდებლობაში, კერძოდ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში.