საჯარო ლექცია თემაზე – კრიმინალური სუბ-კულტურა პენიტენციურ დაწესებულებებში

ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, ტატო ქელბაქიანმა, მ/წლის 20 მაისს, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, სოციალური მუშაკებისთვის ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე – კრიმინალური სუბკულტურა პენიტენციურ სისტემაში.