საჯარო ლექცია ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის (ELSA) ორგანიზებით

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის (ELSA) ორგანიზებით, 29 სექტემბერს ტატო ქელბაქიანმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაატარა საჯარო ლექცია პენიტეციურ სისტემაში ბავშვთ პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხზე.

მასთან ერთად, სამართალდამცავ ორგანოებში პერონალურ მონაცემთა დაცვის ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ პრაქტიკასა და გამოწვევებზე ისაუბრა, ასევე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენელმა, ოთარ ჩახუნაშვილმა