სახელმძღვანელოები

სახელმძღვანელოები

მაღალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულების მართვა

 

ნაწილი 1   ნაწილი 2

 

როგორ ვიმოქმედოთ არასრულწლოვანი მოწმის გამოკითხვა/დაკითხვის შემთხვევაში

სასკოლო ავტონომიის პირობებში პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, სახელმძღვანელო მასწავლებელებისთვის