“სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრის გაძლიერება”

განხორციელების პერიოდი: 2015 – 2016 წლები

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 

ბიუჯეტი: 73 250 EUR

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში მომზადდა სახელმღძვანელო – მაღალი რისკის პენიტენციური დაწესებულების მართვა და ხარისხის მართვის დოკუმენტი, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრისთვის. ორივე დოკუმენტი, გადაეცა სასწავლო ცენტრს.