სასამართლო მონიტორინგის მნიშვნელობაზე

რატომ არის მნიშვნელოვანი არასრულწლოვანთა დახურული სასამართლო სხდომების მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება – ტატო ქელბაქიანის განმარტება.