სასამართლოს სხდომების მონიტორინგი

როგორ უნდა მოხდეს არასრულწლოვანთა დახურული სასამართლოს სხდომების მონიტორინგი?