რეფორმებზე რადიო ინტერვიუ

რადიო 1-ში არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით. http://radio1.ge/ge/videos/view/171989.html