რეკომენდაციები პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში მსჯავრდებულთა სარებილიტაციო პროცესის გაუმჯობესებისთვის

რეკომენდაციები პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში მსჯავრდებულთა სარებილიტაციო პროცესის გაუმჯობესებისთვის