“რეაბილიტაცია არტ თერაპიის გზით”

Crafting Resilience

 

განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი

დონორი: შვედეთის ინსტიტუტი

ბიუჯეტი: 59 808 SEK

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა დამოკიდებულების მქონე კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვების რეაბილიტაცია, არტ-თერაპიული შეხვედრების გზით. არტ-თერაპიის არსებული მოდულით პროგრამა გაიარა არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრისა და პრობაციის ორმა ფსიქოლოგებმა. პროგრამის დასრულებისას მოწყეო გამოფენა. პროექტის პარტნიორების მიერ ჩატარდა ცნობიერების ამაღლების დისტანციური შეხვედრები, იმ არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ დამოკიდებულების მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან.