რადიოინტერვიუ

რადიო 1 – ში ნელსონ მანდელას წესებზე და წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომიტეტის ანგარიშზე. http://radio1.ge/ge/videos/view/155281.html