“ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში არსებული მომსახურების რუკა”

განხორციელების პერიოდი: 2015 წელი

დონორი: world vision – Tbilisi 

ბიუჯეტი: 15 000 GEL

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში, მომზადდა ბავშვთა კეთილდღეობის მომსახურეობის რუკა, სადაც იყო აღწერილი, ცენტრალური ხელისუფლების, ადგილობრივი ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის მიერ შეთავაზებული სერვისები ბავშვთა კეთილდღოების სფეროში.