პროექტი – BREN

პროექტი – BREN (Building resilience across the Eastern Neighbourhood)

დონორი – IWPR (ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი)

პროექტის ხანგრძლივობა – 6 თვე (01.09.2023 – 29.02.2024)

მიზანი – პროექტი მიზნად ისახავს PFP-ს ინსტიტუციურ გაძლიერებას, მისი მედეგობისა და სტრატეგიული განვითარების ხელშეწყობას, ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესებას და რეგიონული კავშირების გაძლიერებას.