პროექტის გაგრძელება – ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე პენტენციურ სისტემაში

ა/ო “ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის” “ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს” ფინანასური მხარდაჭერით იწყებს პროექტის განხორციელებას, რომლის სახელწოდებაა – “პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალურ მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზების დაძლევა ადვოკატირების გზით”.
აღნიშნული პროექტი არის ამავე ფონდის მიერ დაფინანსებული წინა პროექტის ლოგიკური გაგრძელება. წინა პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი, რომელმაც გამოკვეთა ძირითადი ხარვეზები, რომლის დაძლევის ადვოკატირებაც იქნება ამ პროექტის ძირითადი მიზანი.