“პრევენცია პროგრესისთვის” ორგანიზებით, ლიგამუსში საჯარო დისკუსია გაიმართა