„პრევენცია პროგრესისთვის“ და „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს“ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

„პრევენცია პროგრესისთვის“ და „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს“ შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი.
 
მემორანდუმის მიზანია სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში უნივერსიტეტის სტუდენტების პრაქტიკული მომზადების უზრუნველყოფა და სოციალური მუშაობის პრაქტიკული სწავლების ხელშეწყობა.