12 ნოემბერი, 2015 წელი – პენიტენციური სისტემის პერსონალის გადამზადება მაღალი რისკის დაწესებულებებში ხარისხის კონტროლის სისტემასთან დაკავშირებით.