“პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა ადვოკატირების გზით”

Advocacy as a Tool for Protection of Childen’s Personal Information in Penitentiaty and Probation Systems

 

განხორციელების პერიოდი: 2014 – 2015 წლები

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ შემუშვდა კვლევა : – “პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა”-ზე.  პროექტის ფარგლებში გაიზარდა ინფორმირებულობის დონე ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული ხარვეზების თაობაზე. ამას გარდა, განხორციელდა კანონმდებლობის დეტალური ანალიზი და გამოიკვეთა ხარვეზები ამ მიმართულებით.