პენიტენციური ჯანდაცვის განვითრება საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში, სამაგიდე კვლევა

პენიტენციური ჯანდაცვის განვითრება საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში, სამაგიდე კვლევა