„პენიტენციური და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ინსტიტუციური გაძლიერება“

განხორციელების პერიოდი: 2015 წლები

დონორი: ნიდერლანდების სამეფო საელჩო

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში პროექტის ექსპერტების მიერ მომზადდა შემდეგი დოკუმენტები: სახელმძღვანელო მაღალი რისკის პენიტენციური დაწესებულების მართვაზე (რომელიც გადაეცა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრსა და ილიას უნივერსიტეტს) და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ხარისხის მართვის გეგმა, რომელიც გადაეცა ასევე სასწავლო ცენტრს.