პენიტენციური დაწესებულებიდან მსჯავრდებულთა გათავისულფებისათვის მომზადების პროცესი

პენიტენციური დაწესებულებიდან მსჯავრდებულთა გათავისულფებისათვის მომზადების პროცესი