„პატიმარ ქალთა რეაბილიტაცია მუსიკალური თერაპიის გზით“

 

განხორციელების პერიოდი: 2015 წელი

დონორი: “გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში- თბილისი”

მიღწევები:

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მუსიკალური თერაპიული პროგრამა განხორციელდა ქალი პატიმრებისთვის ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში.